Items where Subject is "R Medicine > RB Pathology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | س | ش | ص | ط | ع | ق | م | و | پ | ک | گ
Number of items at this level: 43.

ا

اسداله پور کوتنایی, آیلین (2018) بررسی برخی خصوصیات جمعیت شناختی و بالینی بیماران مراجعه کننده با مسمومیت قارچ های سمی به بیمارستان رازی قائمشهر از سال 1392 تا1396 Evaluation Demographic results (epidemiological) on poisoning with toxic mushroom referred to Razi Hospital in Qaemshahr from 2013 to 2017. Doctoral thesis, دانشکدده پزشکی.

اصغریان, آیلی (2017) طراحی و توسعه روش تشخیص نانومولکولی برای شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین با استفاده از فناوری تکثیر تکدمای آشکار سازی شده با نانوذرات کوانتومی Design and development of nanomolecular detection method for detection of methicillin resistant Staphylococcus aureus using isothermal amplification method assisted with quantum dot nanoparticles. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

ایزدی, لیلا (2018) شناسایی مولکولی توکسوپلاسما گوندیی و گونه های وابسته به آن( هاموندیا، بسنوئیتیا و نئوسپورا) در نمونه های مدفوع سگ وگربه استان مازندران. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

ب

باقرپور, سیده هدی (2018) اثر محافظتی چای سبز بر سمیت ناشی از القای دلتامترین بر بیضه موش. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

باهنر, سارا (2018) بیان و تخلیص پروتئین SesC و پلی ساکارید PIA از باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیس. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

ت

تراب بیگی, کیمیا (2019) تعیین شیوع هپاتیت HIV,C,B در بیمارانی که تحت جراحی CABGدر بیمارستان فاطمه الزهرا شهرستان ساری از فروردین سال 96 تا خرداد 97 قرار گرفته اند Prevalence of HIV, HBV, HCV Infection in Patients Admitted for Open Heart Surgery in Fatemeh Al Zahra Hospital, Sari, Iran from 2017 to 2018. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

توماج, آسیه (2018) بررسی اثرات ضد ليشمانيائي لولیکونازول برروی سويه استاندارد لیشمانیا ماژور به صورت برون تنی. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

ج

جدی, سید علی (2018) بررسی حساسیت دارویی ایزوله های میکروسپوروم کانیس نسبت به داروهای رایج و جدید قارچ شناسی. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

ح

حق پرست کناری, بهشته (2018) مطالعه ژنوتایپ توکسوپلاسما گوندیی جدا شده از نمونه‌های خاک استان مازندران Genotyping of Toxoplasma gondii isolated from soil samples in Mazandaran. Masters thesis, دانشکدده پزشکی.

حمزه کلکناری, مائده (2019) بررسی اثر محافظتی نانوسریا بر سمیت بیضه القا شده از سیکلوفسفامید در موش. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

خ

خلیلی, سحر (2019) بررسی فراوانی ژنهای آنتروتوکسین A و B در سویه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیماران بستری و پرسنل درمانی بیمارستانهای آموزشی ساری در سال 1395. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

د

داداشی, سولماز (2018) بررسی حساسیت دارویی ایزوله های قارچی جدا شده از اونیکومایکوزیس به داروی تاوابورول (Tavaborole) و مقایسه آن با داروهای رایج ضد قارچی. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

ر

رستگار, افسانه (2018) بررسی سطوحErythrocyte sedimentation rate و C-reactive Protein به همراه CA125 به عنوان عوامل احتمالی پیش گویی کننده بروز بدخیمی در توده های آدنکس The evaluation of serum levels of Erythrocyte sedimenation rate and C-reactive protein with CA- 125 as probable predictive factors of malignancy in adnexal masses. Post-Doctoral thesis, دانشکدده پزشکی.

رضائی, راضیه (2018) بررسی عوارض پوستی داروهای ضدتشنج در کودکان بستری شده به علت مصرف داروهای ضدتشنج در بیمارستان بوعلی ساری در سال 95-1385 Evaluation of cutaneous side effects of anticonvulsant drugs in children hospitalized due to drug allergy in BooAli sina Sari since 2006-2016. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

رهبر کلیشمی, مجتبی (2019) ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی و انتی اکسیدانی عصاره الکلی گیاه مرزنجوش بر روی سودوموناس آئروژینوزا Evaluation of bacterial and antioxidant of Origanum Majorana L alcoholic extract against pseudonomas aeroginosa -2016. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

س

سیادت پناه, ابوالقاسم (2018) شناسایی مورفولوژی و مولکولی جنس اکینوکوکوس با تاکید بر گونه اکینوکوکوس مولتی لکولاریس در میزبان نهایی (سگ وسگ سانان) و میزبانان واسط (انسان وجوندگان) در کانون های احتمالی استان مازندران در سال1397-1395. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

سیادت پناه, ابوالقاسم (2018) شناسایی مورفولوژی و مولکولی جنس اکینوکوکوس با تاکید بر گونه اکینوکوکوس مولتی لکولاریس در میزبان نهایی (سگ وسگ سانان) و میزبانان واسط (انسان وجوندگان) در کانون های احتمالی استان مازندران در سال1397-1395. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

ش

شریعت نیا, محمد (2019) بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتامازیblaIMP-1 ، 1bla VIM-1در سویه های سودوموناس ائروژنوزا جدا شده از بیماران بستری در بخش های مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش PCR در سال 95-1396 Title: Frequency of metallo-β- lactamase gen 1bla VIM-1 ، blaIMP-1 isolated from Pesudomonas aeroginosa from patients in educational centers of Mazandaran University of medical sciences. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

شمس, زهرا (2018) بررسی اثرات نوروپروتکتیو اکسیژن با فشار بالا در آکسوتومی عصب سیاتیک Neuroprotective effects of hyperbaric oxygen (HBO) therapy on neuronal death induced by sciatic nerve transection in rat. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

ص

صادقیان, محدثه (2018) بررسی شیوع کاندیدیازیس اروفارنژیال در بیماران دارای سرطان سر و گردن تحت رادیوتراپی در مرکز رادیوتراپی شهید رجایی، بابلسر، سال 96. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

صالحی, بهناز (2019) بررسی مولکولی نئوسپورا کانینوم در جنین¬های سقط شده¬ی گاو، گوسفند و بز در استان مازندران در سال 1396 Neospora caninum, aborted fetuses, cattle, sheep, goats, Mazandaran. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

صباغی, مجتبی (2019) بررسی میزان اندکس مقاومت (Resistive Index) شاخه های کپسولار و اینتراپارانشیمال شریان تستیکولار در مردان نابارور مبتلا به الیگواستنواسپرمی و مقایسه آن با مردان طبیعی Investigating Resistive Index of Capsular and Intra-Testicular Branches of Testicular Artery in Infertile Men with Oligoasthenospermia and Comparing with Normal Men. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

ط

طاهری نمینی, لیلا (2019) بررسی ارزش تشخیص سرمی cagA دربیماران مبتلا به هلیکوباکترپیلوری مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر ساری, سال1394. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

ع

عظیمی, کاوه (2018) بررسی سویه های توکسوپلاسما گوندیی جدا شده از جنین های سقط شده ی گاو، گوسفند و بز به کمک روشهای مولکولی و بیو اسی دراستان مازندران Investigating the Toxoplasma gondii Strains of Cattle, Sheep, and Goat’s Aborted Embryo with Biomolecular and Bioassay Methods in Mazandaran Province. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

عمادی جمالی, سیده اعظم (2018) بررسی بیان مارکر CD44به روش ایمونوهیستوشیمی و ارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در سال های 95-90. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

عمادی جمالی, سیده اعظم (2018) بررسی بیان مارکر CD44به روش ایمونوهیستوشیمی و ارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در سال های 95-90. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

عمویی, افسانه (2018) بررسی ژنوتایپینگ توکسوپلاسما گوندیی ایزوله¬های حیوانی در استان مازندران The genotyping study of Toxoplasma gondii isolates from animal in Mazandaran. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

ق

قلی نژاد قادی, ناهید (2019) بررسی فراوانی موکورمایکوزیس در بیماران مشکوک به عفونت قارچی مهاجم با روش‌های معمول آزمایشگاهی، nested PCR و تعیین توالی (95-94) Frequency of mucormycosis in patients suspected to invasive fungal infection using conventional, semi-nested PCR and sequencing (2015). Masters thesis, دانشکده پزشکی.

م

محمود جانلو, فاطمه (2019) مقایسه ی شیوع باکتری لیستریا مونوسیتوژنز از نمونه های واژینال زنان به دو روش کشت و PCR در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394 Compare of prevalence of Listeria monocytogenes in vaginal women discharge by Two methods of culture and PCR in educationall centers of Mazandaran university of medical sciences 2015. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

مسیبی, الهام (2018) فراوانی پنوموسیستیس جیرووسی در مبتلایان به نارسائی تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی ساری،شریعتی و مسیح دانشوری تهران باروش nested-PCR در سال 1394. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

مهدوی, رضا (2019) اثرات ترکیبی میکافانژین و آنیدیلوفانژین با وریکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین ب بر علیه ایزوله های بالینی کمپلکس کاندیدا پاراپسیلوزیس (کاندیدا پاراپسیلوزیس ، کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس). Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

موثق, سمانه (2018) بررسی سیر بالینی ، اپیدمیولوژیک و عوامل ایجاد کننده اسپوندیلیت عفونی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی قائمشهر و امام خمینی ساری از سال 92 تا نیمه اول 96 Evaluation of clinical , epidemiological and etiological of infectious spondylitis in patients referred to Razi Hospital of Ghaemshahr and Emam khmomeini of sari from 2012 to 22 september 2017. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

موسی نژاد, پدرام (2018) بررسی شیوع آنفولآنزای تایپ /H1N1 A از نمونه‌های بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی استان مازندران طی سال های ۹۲لغایت۹۶. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

میر عابدینی, سیدده زهرا (2018) بررسي اثر ضد انگلی عصاره ي متانولي برگ گیاهان آويشن شيرازي، مرزه و نعنا برروي تاکی زوئیت انگل توکسوپلاسما در شرایط برون تني و درون تني. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

میرزا علیزاده, بهاره (2018) بررسي اثر ضد انگلی عصاره ي متانولي برگ گیاهان اکالیپتوس و آلوئه ورا برروي تاکی زوئیت انگل توکسوپلاسما در شرایط برون تني و درون تني. Masters thesis, دانشکدده پزشکی.

و

ورشوئی, فاطمه (2018) شیوع هلیکوباکترپیلوری و عوامل مرتبط در بافت آدنوتانسیلر بیماران مبتلا به هیپرتروفی آدنوتونسیلار مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا در طی سال های 1397-1396. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

وفایی مقدم, محمد (2018) Evaluation of drug sensitivity of different environmental and clinical species and Fusarium standard versus two drugs lanoconazole and loliconazole and comparing with common drugs بررسی حساسیت دارویی گونه های مختلف محیطی و بالینی فوزاریوم نسبت به لانوکونازول و لولیکونازول و مقایسه آنها با داروهای رایج ضد قارچی. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

پ

پاریاب, منصور (2019) بررسی شیوع و مقاومت دارویی باکتري هاي جدا شده از عفونت گوش میانی حاوي ترشحات سروز در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه گوش وحلق و بینی بیمارستان بوعلی 1396- سینا شهر ساري در سال 1397 Prevalence and drug resistance of isolated bacteria from middle ear infections with serusis (Otitis media with effusion) in children referred to ENT clinic of Bu-Ali Sina Hospital in Sari during 2016-2017. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

پاکدل, احمد (2019) بررسی اپیدمیولوژیک و میکروبیولوژیک پنومونی مرتبط با ونتیلاتور(VAP) در بیماران جراحی قلب باز بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساری در سال 1394- 1396-. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

پور حبیب, صادق (2018) A survey of intestinal parasitic infection among primary school children in Khalil Shahr, East of Mazandaran Province, 2018. بررسی عفونت‌های انگلی روده‌ای در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی خلیل شهر، در شرق استان مازندران در سال 1397. Masters thesis, دانشکده بهداشت.

ک

کمالی حکیم, الهام (2018) بررسی بیان galectin 8 در بافت نرمال، ضایعات پیش سرطانی و سرطانی حفره دهان و حلق توسط ایمونوهیستوشیمی. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

کوهینی, زهره (2018) بررسی بیان و نقش گیرنده های مهاری PD-1 و TIM-3 در لنفوسیتهای T بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

گ

گران اوریمی, تهمینه (2018) Prevalence of Leishmania and identification of new molecular and histopathological lesions of atypical clinical method endemic in Bam بررسی شیوع لیشمانیا و تعیین گونه های آن در ضایعات پوستی آتیپیک به روش بالینی و مولکولی وهیستوپاتولوژی در منطقه اندمیک بم. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

This list was generated on Thu Sep 16 20:23:08 2021 IRDT.