بررسی ضایعات داخل مفصل زانو و عوامل مربوط به آن در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی زانو

داداشی, پارسا (2019) بررسی ضایعات داخل مفصل زانو و عوامل مربوط به آن در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی زانو. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه و هدف: آسیب رباط صلیبی قدامی زانو یکی از شایعترین آسیب های اندام تحتانی در ورزشکاران به حساب می آید. هدف انجام این پژوهش بررسی ضایعات داخل مفصل زانو و عوامل مربوط به آن در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی زانو می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه تحقیقی توصیفی تحلیلی مقطعی بوده که بر روی بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی مراجعه کننده به بیمارستان امام ساری از 1/1/1394 تا 1/11/1396 انجام شد. بیماران مورد مطالعه اطلاعاتی مانند سن، جنس، تاریخ آسیب، تاریخ جراحی، سابقه جراحی رباط صلیبی، قد و وزن، BMI، نوع آسیب، نوع ورزش و نوع ضایعات غضروفی و ... را وارد فرم مطالعه میکردند. در نهایت اطلاعات وارد نرم افزار SPSS(V. 22.0, III Chicago Inc.) شده و تحلیل گردید. نتایج: در نهایت 100 بیمار وارد مطالعه شدند که 94% آن ها مرد و میانگین سنی بیماران 46/30 سال بود. 42 درصد بیماران 20-30 سال سن داشته و 25 درصد 30-40 سال بودند. 64% بیماران دچار پارگی منیسک داخلی و 25% منیسک خارجی داشتند. 18% بیماران به دنبال آسیب ACL دچار آسیب غضروفی شدند. 64% آسیب ها در اثر ورزش و بیشتر ورزش فوتبال بوده و بعد از آن 14% در هنگار کار آسیب دیدند. در ایت مطالعه تنها سن و BMI با دفعات آسیب ارتباط معنی داری داشتند(05/0>P). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بیماران دچار آسیب بیشتر در اثر ورزش هایی مانند فوتبال و در حین فعالیت کاری دچار آسیب شده و احتمال بالایی برای آسیب دوباره دارند. همچنین سن و شاخص توده بدنی افراد عامل پیش بینی کننده خوبی برای دفعات آسیب ACL در این بیماران می باشد. Background and purpose: Anterior ligament cruciate injury of the knee is one of the most common injuries to the lower limbs in athletes. The purpose of this study is to investigate knee joint lesions and its related factors in patients with anterior cruciate ligament laceration. Method and material: This cross-sectional descriptive study was performed on patients with anterior cruciate ligament rupture referring to Imam Sari Hospital from 1394/1/1 until 1396/11/1. Patients’ information such as age, sex, history of injury, surgical history, history of cruciate ligament surgery, height and weight, BMI, type of injury, type of exercise and type of cartilage lesions were entered into a study form. Finally, the information was entered into SPSS software (V. 22.0, III Chicago Inc.) and analyzed. Results: Finally, 100 patients were enrolled in the study, 94% of them were male and the mean age of patients was 30.46 years. 42% of patients were 20-30 years of age and 25% were 30-40 years old. 64% of patients had rupture of the internal meniscus and 25% of the external meniscus. 18% of patients suffered from cartilage damage following ACL injury. 64% of injuries were due to sports, and more specific football, after which 14% were injured during the work. In this study, only age and BMI were significantly correlated with the number of injuries (P <0.05). Conclusion: The results of this study showed that patients suffer more from sports such as soccer or during their work and have a high probability of injury again. Also, age and body mass indexes are a good predictor of the frequency of ACL injury in these patients.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای پزشکی عمومی ---- گروه ارتوپدی
Uncontrolled Keywords: :Knee anterior cruciate ligament, ACL, The knee joint رباط صلیبی قدامی زانو، ACL، مفصل زانو
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 24 Apr 2019 06:46
Last Modified: 24 Apr 2019 06:46
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4539

Actions (login required)

View Item View Item