بررسی اثر دافعه و کشندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر روی حشره ‌ی Sitophilus oryzae The Evaluation of Repellent and Insecticide Effect of some of Medical Plants on Sitophilus oryzae as an Alternative for Rice Tablet به‌عنوان جایگزین قرص برنج

اوصیا لقب, سید حنیف (2018) بررسی اثر دافعه و کشندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر روی حشره ‌ی Sitophilus oryzae The Evaluation of Repellent and Insecticide Effect of some of Medical Plants on Sitophilus oryzae as an Alternative for Rice Tablet به‌عنوان جایگزین قرص برنج. Doctoral thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت و درک مسائل زیست‌محیطی و مشکلات ناشی از ترکیبات آفت‌کش شیمیایی و مصنوعی برای انسان و محیط زیست و همچنین اهمیت نگهداری محصولات کشاورزی خصوصاً برنج برای انسان، استفاده از ترکیبات گیاهی در بین محققان به‌عنوان یکی از روش‌های جایگزین برای فسفین مطرح‌شده است. در این تحقیق سه گیاه اسپند (Peganum harmala)، بابونه گاوی (Tanacetum parthenium) و لرگ (Pterocarya fraxinifolia) که با توجه به منابع طب ایرانی دارای خواص کشندگی و دورکنندگی آفات و حشرات می‌باشند، بدین منظور مورد ارزیابی قرار گرفتند. مواد و روش‌ها: پس از تهیه عصاره گیاهان به روش پرکولاسیون با حلال اتانولی، آزمایش‌های کشندگی و دورکنندگی عصاره هر 3 گیاه و همچنین قرص بنان با 3 تکرار روی حشرات بالغ 7 تا 14 روز برنج (Sitophylus oryzae) در شرایط آزمایشگاهی استاندارد موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها: مقادیر LD50 عصاره‌های گیاهان اسپند، بابونه گاوی و لرگ به ترتیب برابر با 1/554، 3/978 و 6/753 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برآورد شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که عصاره اسپند با 33/93 درصد در مقایسه با عصاره بابونه گاوی و لرگ به ترتیب با 33/58 درصد و 66/86 درصد بالاترین اثر کشندگی را علیه S.oryzae دارد. همچنین در آزمایش دورکنندگی عصاره اسپند با 25/88 درصد در مقایسه با عصاره بابونه گاوی و لرگ به ترتیب با 81/81 درصد و 07/86 درصد بالاترین اثر دورکنندگی را نشان داد. نتیجه‌گیری: گیاهان به‌عنوان منابع تهیه داروها، اثربخشی بالا و عوارض کمتری دارند. در این مطالعه هر 3 گیاه اثربخشی خوبی در جلوگیری از آلودگی و رفع شپش برنج را دارا می‌باشند. Considering the importance and understanding of environmental issues and the problems caused by chemical and synthetic pesticide compounds for humans and the environment, as well as the importance of preserving crops, especially rice for humans, the use of plant compounds among researchers as one of the alternative methods for Phosphine has been raised. In this research, three plant spp. (Peganum harmala, Tanacetum parthenium and Pterocarya fraxinifolia), which have potentially insecticide and repellency properties, were evaluated for this purpose. METHODS: Extract of 3 plants with 3 replicates on adult insects 7-14 days of rice (Sitophylus oryzae) at 28 ± 2, 65-70% moisture and 12-12 hours of light was investigated. FINDINGS: The results of the experiments showed that all the plants of this study have a insecticide effect against S. oryzae. The values of LC50 were estimated to be 554.1, 978.3 and 753.6 mg / ml, respectively. The results of the experiments showed that P. harmala extract with 93.33% compared to T. parthenium and P. fraxinifolia extract had the highest deleterious effect against S. oryzae with 58.33% and 86.66%, respectively. Also in the P-value of P. harmala with 88.25% showed the highest repellent effect compared to T. parthenium and P. fraxinifolia extract with 81.81% and 86.07%, respectively. CONCLUSION: Plants have high efficacy and fewer complications than medications. In this study, each of the 3 plants has a good effect on the prevention of rice infestation and the elimination of lice.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: کشندگی، دورکنندگی، شپشه برنج، اسپند، لرگ، بابونه گاوی Sitophilus oryzae, Repellency, Insecticide, Peganum harmala, Tanacetum parthenium, Pterocarya fraxinifolia
Subjects: R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 06 Apr 2019 05:16
Last Modified: 06 Apr 2019 05:16
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4396

Actions (login required)

View Item View Item