بررسی شیوع استوماتیت آفتی راجعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ارتباط آن بااضطراب در سال1397 Assessment of prevalence of Recurrent Aphthous Stomatitis among students of Mazandaran University of Medical Sciences and its relation with anxiety in

الکائی, عظیم (2018) بررسی شیوع استوماتیت آفتی راجعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ارتباط آن بااضطراب در سال1397 Assessment of prevalence of Recurrent Aphthous Stomatitis among students of Mazandaran University of Medical Sciences and its relation with anxiety in. Doctoral thesis, دانشکده دندانپزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و هدف: زخم‌هاي عود كننده دهاني يا آفت دهاني از شايع ترين مشكلاتي است كه در بالغین مشاهده می‌گردد، تحقیقات نشان داده وقایع تنش‌زا در بروز این زخم‌های بی تاثیر نیست. این مطالعه با هدف بررسی شیوع استوماتیت آفتی راجعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ارتباط آن با اضطراب، انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه ای توصیفی-تحلیلی و مقطعی، 683 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش طبقه‌ای تصادفی در سال 1397 انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل؛ پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه های سابقه ابتلا به آفت دهانی و پرسشنامه اضطراب کِتل بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند. یافته ها: شیوع آفت دهانی نمونه های این مطالعه، 8/21 بود. ارتباط بین سابقه آفت دهانی با میزان اضطراب در دانشجویان معنی دار بود(040/0=p). نتیجه‌گیری: در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درجات مختلف اضطراب تاثیر معناداری در میزان ابتلا به آفت دهانی داشته است. لذا برنامه‌ریزی و ارائه راهکار برای کنترل اضطراب و بررسی علل آن و در نتیجه کاهش ضایعات استوماتیت آفتی ضروری به نظر می‌رسد. Oral recurrent ulcers or oral pests are one of the most common problems that occur in adults. The effects of stressful events on these ulcers are unaffected. The aim of this study was to determine the prevalence of recurrent aphthous stomatitis among students of Mazandaran University of Medical Sciences and its relationship with psychological disorders. Materials and Methods: In this descriptive-analytical and cross-sectional study, 683 students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2013 were randomly selected and participated in the study. The data collection tool was a demographic questionnaire, oral history questionnaire, and anxiety questionnaire for cattle. Data were analyzed using SPSS software version 22 and descriptive and analytical tests. Results: The prevalence of oral oral pests in this study was 21.8%. There was a significant relationship between the history of oral pest and anxiety level in students (p = 0.43). Conclusion: In the students of Mazandaran University of Medical Sciences, the incidence of oral infection has an important role in the level of anxiety. Therefore, planning and providing strategies for controlling anxiety and studying its causes and, consequently, reducing the amount of stomatitis lesions seems necessary.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای دندانپزشکی : آسیب شناسی دهان و فک و صورت
Uncontrolled Keywords: آفت دهانی- اضطراب- دانشجویان Oral pest, Anxiety, Students.
Subjects: R Medicine > RK Dentistry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 10 Mar 2019 05:33
Last Modified: 10 Mar 2019 05:33
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4379

Actions (login required)

View Item View Item