مقایسه سطح سرمی روی, ویتامین دی، فریتین و سلنیوم در بیماران مبتلا به آندروژنیک آلوپسیا و گروه کنترل comparison of serumic level of zinc, ferritin, selenium & vit D in androgenic alopecia patients with control group

آئینی, فائزه (2018) مقایسه سطح سرمی روی, ویتامین دی، فریتین و سلنیوم در بیماران مبتلا به آندروژنیک آلوپسیا و گروه کنترل comparison of serumic level of zinc, ferritin, selenium & vit D in androgenic alopecia patients with control group. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

عنوان:مقایسه سطح سرمی زینک , فریتین , ویتامین دی و سلنیوم در بیماران مبتلا به آندروژنیک آلوپشیا با گروه کنترل مقدمه:آندروژنیک آلوپشیا یکی از شایع ترین الگوهای ریزش مو است که در دو گروه ریزش موی الگوی زنانه و مردانه بررسی می شود.آندروژنیک آلوپشیا تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی می باشدکه در میان عوامل ژنتیکی به نقش زینک , فریتین , سلنیوم وویتامین دی اشاره شده است که سبب تجویز گسترده این مکمل ها توسط پزشکان مختلف شده است.در این مطالعه ما به بررسی سطح سرمی این عناصر در بیماران آندروژنیک آلوپشیا خواهیم پرداخت و آنرا با گروه کنترل مقایسه خواهیم کرد تا ببینیم که آیا کمبودی در این عناصر وجود دارد که توجیه کننده تجویز گسترده این مینرال ها توسط پزشکان مختلف و تحمیل هزینه سنگین به بیمار و سرانه سلامت کشور باشد. مواد و روش ها:در این مطالعه 79 بیمار و 30 فرد سالم بررسی شدند.بیماران از افراد مراجعه کننده به مطب پوست که شکایت از ریزش مو داشتند انتخاب شدند.گروه کنترل نیز از افراد مراجعه کننده به همان مطب که از ریزش مو شاکی نبودند انتخاب گشتند.معاینات و بررسی ها در هر دو گروه توسط متخصص پوست انجام گشت.خصوصیات دموگرافیک افراد در یک پرسشنامه ثبت شد و سپس تمامی افراد به یک آزمایشگاه واحد جهت نمونه گیری خون وریدی فرستاده شدند و متغیر های آزمایشگاهی مورد بررسی با کیت آزمایشگاهی یکسان روی همه نمونه ها بررسی شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون های آماری t-test مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعات ما نشان میدهد به جز ویتامین دی که در گروه بیماران آندروژنیک آلوپشیا در سطح پائینی قرار داشت هیچ کدام از عناصر دیگر نسبت به گروه کنترل در سطح پائین تری نبوده اند. در نهایت با توجه به ضرورت انجام این مطالعه که بررسی این نکته بوده است که آیا کمبودی در سطح سرمی موارد ذکرشده وجود دارد که این مواد در حال حاضر به صورت مکمل های گران قیمت توسط پزشکان مختلف تجویز می شود نتیجه می شود به غیر از ویتامین دی که در میان افراد جامعه در سطح پائینی قرار دارد,کمبودی در سایر موارد در افراد دچار ریزش موی آندروژنیک آلوپشیا نسبت به گروه کنترل وجود ندارد و در نتیجه توجیهی در جهت تجویز روتین حجم وسیع این مکمل ها و تحمیل هزینه سنگین به بیماران و سرانه درمان کشور وجود ندارد. Androgenic alopecia is one of the most common hair loss patterns and is analyzed in two groups of male and female hair loss patterns. Androgenic alopecia is affected by genetic and environmental factors. Zinc, ferritin, selenium, and vitamin D are reported as environmental factors playing a role in this regard. In this study the serumic level of these elements in androgenic alopecia patients will be measured and compared with those of control group to see if there exists any deficiency of these elements which justifies the widespread prescription of these minerals by many physicians as this is a heavy financial burden on patients and on the state per capita health expenditure. Materials & Methods: the study examined 79 patients and 30 healthy individuals. The patients, suffering from hair loss, were chosen among those who consulted with a certain skin clinic and the control group comprised people who consulted with the same skin clinic but did not suffer any hair loss. A dermatologist examined both groups. Demographic specifications of individuals were recorded via a questionnaire and then all subjects were referred to a medical lab for intravenous blood samples and the laboratory variables under questions were measured for all of the subjects with the same laboratory kit. Then, the data were analyzed using statistical T-test. Results: in this study the average age of the patients was 27.91 and 32.30 for the control group. As for selenium there was not a meaningful difference between its serumic level in patients suffering from androgenic alopecia and in people of control group. The serumic level of zinc was meaningfully higher in androgenic alopecia affected patients than subjects in control group. In case of ferritin again there was not a meaningful difference in its serumic level in patients and in healthy people. Finally, the serumic level of vitamin D was meaningfully higher in patients than in healthy people. Discussion & Conclusion: the results of our experiment show that except for vitamin D which was at a lower level in patients suffering from androgenic alopecia than in healthy people the other elements were not at a lower level. As this study tried to discover whether there is any deficiency in serumic level of the aforementioned minerals based on which these minerals are currently prescribed as expensive supplements, it can be concluded that apart from vitamin D which is at a lower level in people, there is no deficiency of other elements in the people suffering from androgenic alopecia hair loss compared with the control group. As a result there is no justification for routinely prescribing these supplements and imposing heavy cost on patients and on the per capita health expenditure of the country.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای پزشکی عمومی : پوست
Uncontrolled Keywords: آلوپشی آندروژنیک,ریزش موی الگوی زنانه,ریزش موی الگوی مردانه, روی , سلنیوم , ویتامین دی, فریتین Androgenic Alopecia, Female Pattern Hair Loss, Male Pattern Hair Loss,Zinc,Selenium,Ferritin, Vitamin D
Subjects: R Medicine > RL Dermatology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 19 Feb 2019 07:26
Last Modified: 19 Feb 2019 07:28
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4350

Actions (login required)

View Item View Item