ارزیابی نتایج پچ تست در بیماران مبتلا به فرونتال فیبروزینگ آلوپشیا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی در سال 1397 Patch Test Results in Patients with Frontal Fibrosing Alopecia (FFA)

قهرمانلو, طهورا (2018) ارزیابی نتایج پچ تست در بیماران مبتلا به فرونتال فیبروزینگ آلوپشیا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی در سال 1397 Patch Test Results in Patients with Frontal Fibrosing Alopecia (FFA). Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: تا کنون ارتباطی مشخصی بین آلرژیک کانتاکت درماتیت با بیماری فرونتال فیبروزینگ آلوپشیا (FFA) مورد بررسی قرار نگرفته است باتوچه به اینکه پاتوژنز بیماری فرونتال فیبروزینگ الوپشیا ناشناخته است و شاید آلرژن های محیطی نقش موثر در ایجاد بیماری داشته باشند استفاده از پچ تست در بیماران مبتلا به FFA میتواند پتانسیل تشخیصی و درمانی بالقوه ای در بهبود روند بیماری و کیفیت زندگی بیماران داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج پچ تست در بیماران مبتلا به FFA جهت بررسی ارتباط با آلرژیک کانتاکت درماتیت میباشد. روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای مقطعی پروسپکتیو بر روی ۲۰ بیمار مبتلا به FFA با هدف بررسی آلرژیک کانتاکت درماتیت با استفاده از پچ تست بود. اطلاعات دموگرافیک بیماران نظیر سن، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت منوپوز در خانم ها و اطلاعات مربوط به بیماری فرونتال فیبروزینگ آلوپشی نظیر مدت زمان ابتلا به بیماری، سابقه ابتلا در خانواده، شدت بیماری و همچنین نتایج پچ تست در خصوص حساسیت به آلرژن ها مورد بررسی و ثبت قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: ۹۵٪ بیماران زن بودند. میانگین سنی بیماران 10.69 ± 39.70 سال بود. ۶۵٪ بیماران حداقل یک نتیجه پچ تست مثبت نسبت به آلرژن ها داشتند. واکنش پوستی حداقل ۲+ و ۳+ به ترتیب در ۱۰٪ و ۵٪ بیماران مشاهده شد. شایع ترین آلرژن ها در بین بیماران مبتلا به FFA به ترتیب کبالت (II) کلرید هگزاهیدرات (۳۵٪)، نیکل (II) سولفات هگزاهیدرات (۲۵٪) و پتاسیم دی کلرات (۱۵٪) بود. اختلاف آماری معناداری بین سن (P=0.006) و وضعیت تاهل (P=0.08) با نتیجه مثبت پچ تست وجود داشت. از نظر آماری اختلاف معناداری بین نتایج پچ تست با مدت زمان ابتلا به بیماری (P=0.519)، وضعیت مونوپوز در خانم ها (P=0.085)، سابقه مثبت فامیلی ابتلا به FFA (P=0.660) و شدت بیماری (P=0.573) مشاهده نشد. نتیجه گیری: تعداد قابل توجهی از بیماران متلا به FFA، آلرژیک کانتاکت درماتیت داشتند. بیماری FFA این پتانسیل را دارد که در سنین پایین تر نوجوانی و جوانی و با میزان شیوع بیشتر در خانم های قبل از دوران یائسگی رخ دهد. فرضیه ارتباط بین فرونتال فیبروزینگ آلوپشیا و آلرژیک کانتاکت درماتیت میتواند به عنوان فیلد پژوهش جالبی در مطالعات آینده قرار بگیرد تا اتیوپاتولوژی ها و مکانیسم های احتمالی بیماری روشن تر گردد. Background: There is no real consensus on the association between allergic contact dermatitis (ACD) and frontal fibrosing alopecia (FFA). The utility of patch testing in patients with FFA can have enormous therapeutic potential and impact on the quality of life of these patients. The aim of this study was to evaluate the frequency of patch test positivity and possible link between ACD and FFA Material and Methods: We designed a cross-sectional study on 20 patients with the diagnosis of FFA. Demographic and basic characteristic of patients such as age, gender, marital status, menopausal status in women, and information related to frontal fibrosing alopecia including disease duration, positive family history of FFA, disease severity, as well as the results of the patch test for sensitization to allergens recorded. Data were analysis using SPSS version 16. Results: 95% of patients were women. The mean age of patients was 39.70 ± 10.69 years old. 65% of patients were observed to have positive patch test reaction to one or more allergen. 10% and 5% of participants had at least one 2+ and 3+ reaction in their patch-testing results respectively. The most common allergens among FFA patients were cobalt (II) chloride hexahydrate (35%), nickel (II) sulfate hexahydrate (25%) and potassium dichromate (15%) respectively. There was a significant differences between age (P=0.006) and marital status (P=0.008) with positive patch test results. There was not statistically significant difference in the results of patch testing with disease duration (P=0.519), menopausal status (P=0.085), positive family history of FFA (P=0.660) and FFASI (frontal fibrosing alopecia severity index) (P=0.573) in patients with FFA. Conclusion: A large number of FFA patients had ACD. FFA has potential to appear in younger adults and even with a high rate in premenopausal women. The hypothesis of the link between ACD and FFA may be of interest for the future research to find out more about the possible etioppathogenesis of FFA

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای پزشکی عمومی ---- پوست
Uncontrolled Keywords: Frontal fibrosing alopecia, FFA, alergic contact dermatitis, ACD, patch test فرونتال فیبروزینگ آلوپشیا، FFA، آلرژیک کانتاکت درماتیت، ACD، پچ تست
Subjects: R Medicine > RL Dermatology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 27 Jan 2019 10:26
Last Modified: 27 Jan 2019 10:26
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4294

Actions (login required)

View Item View Item