بررسی ریسک فاکتورهای عود بعد عمل جراحی کانسرواتیو کانسر پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای تخصصی ساری طی سال های 1390 الی 1395 Risk factors for recurrence after breast conservative treatment in breast cancers in Sari Specialist hospitals, Sari-Iran between 2011 and 2016

اسماعیل زاده, کامبیز (2018) بررسی ریسک فاکتورهای عود بعد عمل جراحی کانسرواتیو کانسر پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای تخصصی ساری طی سال های 1390 الی 1395 Risk factors for recurrence after breast conservative treatment in breast cancers in Sari Specialist hospitals, Sari-Iran between 2011 and 2016. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

عود کنسر یکی از عوارض مهم جراحی کانسرواتیو پستان(BCS) است و شناخت ریسک فاکتورهای آن نقش مهمی در درمان و پیشگیری دارد. بر همین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی ریسک فاکتورهای عود بعد عمل جراحی کانسرواتیو کانسر پستان اجرا شد. روش اجرا: طی یک مطالعه مقطعی، بیمارانی که طی سال های 1390 لغایت 1395 با تشخیص کانسر پستان در بیمارستان های تخصصی ساری تحت عمل جراحی کانسرواتیو قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند. اطلاعات بیماران شامل سن، زمان جراحی، سایز تومور، درگیری غدد لنفاوی، وجود تهاجم عروقی- لنفاوی، درجه تومور، وضعیت حاشیه جراحی تومور، رسپتور هورمونی و وضعیت HER2/neu، مدت زمان بعد از جراحی تا عود بیماری و فالوآپ ثبت شد. داده ها به کمک SPSS 22 آنالیز شد. نتایج: 148 بیمار به مدت 43.85±17.70 ماه(بین 18 تا 88 ماه، Median=39) پیگیری شدند و عود در 6 بیمار (4.1%) مشاهده شد. احتمال بروز عود با سن، اندازه تومور، نوع تومور، مکان اولیه تومور، تهاجم به لنف نود، تهاجم به عصب، تهاجم لنفوواسکولار، وضعیت گیرنده های ER، PR و آنتی ژن Ki-67 ارتباطی نداشت (P>0.05). براساس آنالیز رگرسیون مرحله بالاتر تومور رابطه آماری معناداری با احتمال عود داشت (Exp (B): 29.33, 95%CI:4.08-210.56, P=0.001). بر اساس آنالیز Cox regression وضعیت گیرنده HER2/neu به طور معناداری پیش بینی کننده بروز عود بود (HR:1.52, 95%CI:10.6-2.17, P=0.021). علاوه بر این، براساس آنالیز Kaplan-Meier میزان بقای عاری از عود با درگیری مارژینال (P=0.041) و وضعیت گیرنده HER2/neu (P=0.018) ارتباط آماری معناداری داشت. بحث: مرحله بالاتر تومور رابطه آماری معناداری با احتمال عود داشت و وضعیت گیرنده HER2/neu به طور معناداری پیش بینی کننده بروز عود بود. علاوه بر این، درگیری مارژینال و وضعیت گیرنده HER2/neu پیش بینی کننده میزان بقای عاری از عود هستند. The recurrence is one of the most important complications of breast conservative surgery (BCS) and recognizing its risk factors are important in treatment and prevention. So, the present study was conducted to evaluate the risk factors of post BCS recurrence. Methods: In a cross-sectional study, patients with breast cancer and BCS in the Imam Khomeini hospital (Sari. Iran) from 21 March 2011 to 20 March 2016 were enrolled to the study. Patients' information included age, surgical time, tumor size, lymph node involvement, vascular-lymphatic invasion, tumor grade, marginal involvement, hormone receptors and HER2/neu status, postoperative period to recurrence and follow-up were recorded. Data were analyzed by SPSS version 22. Results: 148 patients were followed for 43.85±17.70 months (between 18 to 88 months, Median= 39) and recurrence was observed in 6 (4.1%) patients .The incidence of recurrence was not associated with age, tumor size, tumor type, primary tumor location, lymph node invasion, neural invasion, lymphovascular invasion, estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and Ki-67 antigen status (P> 0.05). According to regression analysis, a higher stage of tumor had a significant statistical relationship with the probability of recurrence (Exp (B): 29.33, 95% CI: 4.08-210.56, P = 0.001). Based on Cox regression analysis, HER2/neu receptor status was significantly predictive of recurrence (HR: 1.52, 95% CI: 10.6-2.17, P = 0.021). In addition, based on Kaplan-Meier analysis, there was a statistically significant association between the recurrence-free survival with marginal involvement (P=0.041) and HER2/neu receptor status (P=0.018). Discussion: In patients under BCS, a higher stage of cancer had a significant statistical relationship with the probability of recurrence and the HER2/neu receptor status was significantly predictive of recurrence. In addition, the marginal involvement and the HER2/neu receptor status predicted a recurrence -free survival.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای پزشکی عمومی ---- جراحی
Uncontrolled Keywords: Breast conservative surgery, Local recurrence, Breast cancer جراحی کانسرواتیو پستان، عود لوکال، کنسر پستان
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 26 Jan 2019 05:53
Last Modified: 26 Jan 2019 05:53
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4285

Actions (login required)

View Item View Item