بررسی مواجهه کارگران با سیلیس آزاد کریستالی موجود در ذرات قابل استنشاق و ارائه روشهای عملی کنترل ذرات در کارخانه سیمان سبزوار Survey of workers’ exposure to free crystal silica of respirable particles and recommendation of practical methods for particle control in Sabzevar cement factory Abstract

رضوی, سید مهدی (2018) بررسی مواجهه کارگران با سیلیس آزاد کریستالی موجود در ذرات قابل استنشاق و ارائه روشهای عملی کنترل ذرات در کارخانه سیمان سبزوار Survey of workers’ exposure to free crystal silica of respirable particles and recommendation of practical methods for particle control in Sabzevar cement factory Abstract. Masters thesis, دانشکده بهداشت.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: سيمان پرتلند حاوی ذراتی با قطر آئروديناميك 5/0 تا 5 ميكرو متر است که در ترکیب شیمیایی آن ها مقادیر بسیار کم مواد و از جمله سیلیس وجود دارد. مواجهه کارگران با ذرات هوابرد سیمان که حاوی ذرات سیلیس آزاد کریستالی است می تواند منجر به بیماریهای جدی از جمله سیلیکوزیس و سرطان ریه شود. با توجه به اهمیت فراوان سلامت نیروی کار بعنوان نیروی مولد جامعه، این مطالعه با هدف تعیین مواجهه کارگران با سیلیس آزاد کریستالی موجود در ذرات قابل استنشاق و ارائه روشهای عملی کنترل ذرات در کارخانه سیمان سبزوار در استان خراسان رضوی انجام شد. در این مطالعه که در سال های 97-1396 انجام شد غلظت سیلیس ازاد کریستالی موجود در ذرات قابل استنشاق در هوای منطقه تنفسی 42 نفر از کارگران کارخانه سیمان که در واحد های مختلف تولید کار می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت و روش های مختلف کنترل از مواجهه با ذرات پیشنهاد شد. مواد و روش‌ها: در‌این مطالعه غلظت سیلیس موجود در ذرات قابل‌استنشاق سیمان در هوای منطقه تنفسی کارگران بخش‌های مختلف کارخانه سیمان سبزوار ارزیابی شد. نمونه‌برداری از ذرات قابل‌استنشاق بر اساس روش استاندارد شمارة MDHS101/2 توصیه شده توسط NIOSH و با استفاده از پمپ نمونه‌بردار فردی، سیکلون و فیلتر انجام شد. فیلترها توسط یک ترازو با دقت یک میکرون وزن و برای تعیین مقدار سیلیس موجود در آن با روش پراش سنج پودری پرتو‌ایکس (XRD) مورد آنالیز قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین مواجهه کارگران با ذرات قابل استنشاق سیمان mg/m309/4±75/3 و متوسط غلظت سیلیس موجود در ذرات قابل‌استنشاق درتمامی‌بخش‌های نمونه برداری شده mg/m3 30/0±12/0 بود و به‌طور متوسط در 69 درصد از کارگران، مواجهه با گردوغبار سیلیس بیش از حد مواجهة شغلی بود. بیشترین متوسط غلظت ذرات سیلیس در بخش سنگ شکن mg/m3 54/0 و کمترین میانگین در بخش آسیاب موادmg/m3 03/0 مشاهده شد. نتیجه‌گیری: مواجهه اکثر کارگران کارخانه سیمان سبزوار با ذرات قابل استنشاق سیمان و سیلیس موجود در ذرات قابل‌استنشاق سیمان از حدود مجاز توصیه شده ملی و بین المللی بالاتر است. افزایش دمای هوا بر غلظت سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق تاثیر گذار است. با توجه به مواجهه بالای کارگران با ذرات قابل استنشاق سیلیس انجام اقدامات کنترلی فنی مهندسی و مدیریتی ضروری بنظر می‌رسد. Abstract Introduction: Portland cement contains particles with a 0/5 to 5 micrometer aerodynamic diameter, with very low chemical content, including silica. Workers exposed to cement airborne particles containing free crystalline silica particles can lead to serious illnesses, including silicosis and lung cancer. Considering the importance of the health of labor force as a productive force for society, this study aimed to determine workers’ exposure to free crystalline silica in cement respirable particles and to recommend practical methods for controlling particles in a Sabzevar cement factory in Khorasan Razavi province. In this study, which was carried out in 2018, the concentration of free crystalline silica in cement respirable airborne particles was evaluated in the breathing zone of 42 workers who were operating in different production units of a cement factory and various practical control methods for reducing workers exposure to respirable particles were proposed. Materials and Method: The concentration of free Crystal Silica of respirable cement particles was evaluated in different sections of Sabzevar cement factory. Sampling of respirable particles was conducted based on standard method of MDHS101/2 recommended by NIOSH, using a personal sampling pump, a cyclone and a filter. Filters were weighed using an accurate microbalance with one micrograme precision. Filter was analysed by XRD method for determination of free crystaline silica. Findings:The mean workers’ exposure to cement respirable particles was 3.75±4.09 mg/m3 and the average concentration of free silica in cement respirable particles was 0.12±0.3 mg/m3 in all studied sections. On average, 69 percent of workers were exposed to free silica higher than OEL. Maximum average of exposure to free silica (0.54 mg/m3) was observed in stone crushing section and the minimum average exposure was observed in Raw mill section (0.03 mg/m3). Conclusions: Workers exposure to respirable cement particles and free crystaline silica in respirable particles were higher than national and international exposure limits. There is a relationship between temperature and respirable particle concentration. Regarding high exposure of workers to free crystaline silicarespirable particle concentration, it is necessary to apply administrative and engineering methods for air poolution control.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
Uncontrolled Keywords: air pollution, cement industry, Inhalable particles of cement, Inhalable particles of silica, workers exposure. آلودگی هوا، صنعت سیمان، ذرات قابل استنشاق سیمان، ذرات قابل استنشاق سیلیس، مواجهة کارگران  آلودگی هوا، صنعت سیمان، ذرات قابل استنشاق سیمان، ذرات قابل استنشاق سیلیس، مواجهة کارگران   آلودگی هوا، صنعت سیمان، ذرات قابل استنشاق سیمان، ذرات قابل استنشاق سیلیس، مواجهة کارگران
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 19 Jan 2019 10:05
Last Modified: 19 Jan 2019 10:05
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4261

Actions (login required)

View Item View Item