بررسی مقایسه ای flip-top transplantation و punch grafting به عنوان درمان برای ویتیلیگو پایدار

نوری قارنسرایی, بنفشه (2018) بررسی مقایسه ای flip-top transplantation و punch grafting به عنوان درمان برای ویتیلیگو پایدار. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

ویتیلیگویک بیماری اکتسابی شایع است .با وجود اینکه بخش بزرگی از بیماران ویتیلیگو به درمان طبی برای پیگمانته شدن ضایعات پاسخ می دهند، بیماران متعددی وجود دارند که با ضایعات متعدد درمان را ترک میکنند. در سال های اخیر ترمیم جراحی ویتیلیگو و سایر امراض پوستی که دپیگمانتاسیون می دهند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ما برآنیم جنبه های مختلف دو پروسیجر Flip-Top Transplantation و پانچ گرافت را در این پژوهش بررسی کنیم و ابزار و روش ، معایب و مزایا و پیشرفت آن را در کوتاه مدت مقایسه و بحث نماییم. روش اجرا: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است كه افراد مبتلا به ويتيليگو 15-50 ساله مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سینا ساری كه حداقل يك سال از شروع بيماري آنها گذشته بود، و ضایعات حداقل 12 ماه پایدار باشد و. همچنین پدیده کوبنر(بعنوان روش ساده برای اثبات پایداری ضایعات استفاده می گردد) باید منفی باشد افرادی که دارای ضایعات پایدار و مقاوم به درمان طبی از ویتیلیگو فوکال ، سگمنتال و وولگاریس وارد مطالعه خواهند شد . پس از انجام دو پروسیجر پانسمان بعد از 7-5 روز برداشته می شود. بیماران هر دو هفته یک بار برای دو ماه اول و سپس ماهانه تا یک دوره 18 ماهه پیگیری می شوند. بهبودي ، ميزان پاسخ درماني و عوارض حين درمان از قبیل کلوئید ، اسکار،cobblestone pattern،عودو غیره به همراه اطلاعات به دست آمده از بیماران وارد فرم پرسشنامه مخصوص هر بیمار گردید. ازنرم افزارSPSS 20برای آنالیزآماری استفاده شد. نتایج: در کلیه بیماران نوع ویتیلیگو در 7/56% موارد بیماری ژنرالیزه، در 30% موارد سگمنتال و در 3/13% فوکال بود. سه ماه و 6 ماه پس از آغاز درمان به طور معناداری بازگشت مجددرنگ پوست (رپیگمانتاسیون) در بیماران تحت درمان با پانچ گرافت بیش از گروه تحت درمان با FTT بود (P<0/05). میزان عوارض( عود ، اسکار ، عفونت در روش پانچ گرافت به طور معناداری کمتر بود [P<00.05 نتیجه گیری: استفاده از روش درمانی پانچ گرافت در ویتیلیگو با توجه به عوارض کمتر برای بیمار و میزان بهبودی قابل قبول نسبت به FTT است. Introduction: Vitiligo is a commonly acquired disease. Although a large proportion of patients with vitiligo respond to medical treatment for pigmentation of lesions, there are numerous patients who leave the treatment with multiple lesions. In recent years, the repair of vitiligo and other skin diseases that result in dysplasia has been given more attention. We are going to examine the various aspects of the two Flip-Top Transplantation procedures and punch grafts in this research and compare and discuss the tools and methods, disadvantages and advantages of it in the short term. Materials and Methods: This is a clinical trial study done in patients with vitiligo aged 15-50 years old who referred to Dermatology Clinic of Bu-Ali Sina Hospital in Sari, who had been at least one year since the onset of their illness, were at least 12 months old. Also, the Kobner phenomenon (as a simple method to prove the sustainability of waste) should be negative. Individuals with persistent and resistant to medical treatment of vitiligo-focal, segmental, and volgaric lesions will be included in the study. After two treatments, the dressing is removed after 5-7 days. Patients are followed up every two weeks for the first two months, then monthly for a period of 18 months. Improvement, response rate and complications during treatment such as colloid, scar, cobblestone pattern, udo, etc., with information from patients, were entered into the form of a special questionnaire for each patient. The SPSS 20 software was used for analytical analysis. Results: In all patients, the type of vitiligo was 56.7% of the cases of generalized disease, 30% were segmental and 13.3% focal. Three months and six months after the onset of treatment, the recurrent regeneration of the skin (rejection) was significantly higher in patients with puncture graft than in the FTT group (P <0.05). Complications (relapse, scar, infection in the punch graft method were significantly lower than P <0.005) Conclusion: The use of punch graft therapy in vitiligo is due to less complications for the patient and an acceptable recovery rate compared to FTT.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای پزشکی عمومی ------پوست
Uncontrolled Keywords: PG,FTT,vitiligo ویتیلیگو، پانچ گرافت، Flip-Top
Subjects: R Medicine > RL Dermatology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 19 Jan 2019 05:59
Last Modified: 19 Jan 2019 05:59
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4252

Actions (login required)

View Item View Item