مقایسه فراوانی باکتری porphyromonas gingivalis موجود در پلاک زیر لثه ای، بین افراد سالم و دارای درگیری عروق کروناری قلب

تقوی, زهره (2018) مقایسه فراوانی باکتری porphyromonas gingivalis موجود در پلاک زیر لثه ای، بین افراد سالم و دارای درگیری عروق کروناری قلب. Doctoral thesis, دانشکده دندانپزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و هدف: بیماری های ایسکمیک عروق کروناری قلب، خطر بالقوه ای برای سلامت بیماران می باشند که ارتباط نزدیکی با پریودنتیت و پاتوژن های مرتبط از جمله Porphyromonas Gingivalis دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی باکتری porphyromonas gingivalis موجود در پلاک زیر لثه ای، بین افراد سالم و دارای درگیری عروق کروناری قلب انجام گرفت. مواد و روش ها : این مطالعه یک مطالعه¬ی مورد و شاهدی می¬باشد که در آن، 100 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه زهرا ساری انتخاب و در دو گروه سالم و بیمار از نظر درگیری عروق کروناری تقسیم شدند. پس از ثبت اطلاعات بیوگرافیک، وضعیت پریودنشیوم از نظر شاخص های pocket depth, clinical attachment loss , bleeding on probing بررسی شد. و در نهایت از پلاک زیر لثه ای، نمونه گیری بعمل آمد و p.gingivalis با استفاده از real time pcr استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته‌ها: 27 نفر از نمونه ها، باکتری پرفیروموناس جینجیوالیس را، با میانگین تعداد 72/1±62/7791914 را در ساکت دندانی خود نشان دادند از میان ویژگی های بیوگرافیک، تنها جنسیت با درگیری عروق کروناری ارتباط معناداری داشت. شرایط پریودنتال نیز از جمله BOP، PD، CAL با درگیری عروق کروناری ارتباط معنی داری نداشتند. با توجه به شیوع P.gingivalis در گروه سالم و مبتلا به درگیری عروق کروناری قلب، مقدار این باکتری با درگیری عروق کروناری قلب ارتباط معناداری ندارد. استنتاج: نتایج مطالعه کنونی حاکی از آن است که مقدار باکتری P.gingivalis موجود در پلاک زیر لثه ای، که با استفاده از روش Real time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت، ارتباط معناداری با درگیری ع روق کروناری قلب ندارد. واژه های کلیدی پورفیروموناس ژینژیوالیس، پریودنتیت ، CAD، Real time PCR،

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: پورفیروموناس ژینژیوالیس، پریودنتیت ، CAD، Real time PCR،
Subjects: R Medicine > RK Dentistry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 14 Jan 2019 06:18
Last Modified: 14 Jan 2019 06:18
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4211

Actions (login required)

View Item View Item