ارزیابی کارایی و ایمنی اضافه نمودن داروی آریپیپرازول به رژیم درمانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن Assessing the efficacy and safety of adding aripiperazole to treatment regimen of patients with chronic schizophrenia with residual symptoms

بهادری, حمید رضا (2018) ارزیابی کارایی و ایمنی اضافه نمودن داروی آریپیپرازول به رژیم درمانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن Assessing the efficacy and safety of adding aripiperazole to treatment regimen of patients with chronic schizophrenia with residual symptoms. Doctoral thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: آریپیپرازول دارویی با عملکرد پارشیال آگونیستی می باشد. این دارو با تمایل بالایی به گیرنده های دوپامینی D2 و D3 و گیرنده های سروتونینی 5-HT1A متصل می شود و اثرات پارشیال آگونیستی خود را به جای می گذارد. همچینین این دارو بر گیرنده های سروتونینی 2A و 2C اثرات آنتاگونیستی دارد. با توجه به اطلاعات، تا کنون تعداد اندکی مقاله در زمینه کارایی و ایمنی افزودن آریپیپرازول به رژیم دارویی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن وجود دارد که معیارهای ورود و خروج و همچنین متدولوژی آن ها بسیار متفاوت است و در بسیاری از موارد نتیجه گیری کلی رژیم ترکیبی را دچار مشکل می سازد. در این مطالعه اثربخشی و ایمنی داروی آریپیپرازول به عنوان داروی کمکی به رژیم اصلی آنتی سایکوتیک در بیماران اسکیزوفرنیای مزمن ارزیابی می شود. روش کار: در این مطالعه‌ی بالینی دو سویه کور 51 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن در دو گروه آریپیپرازول (n=26)و دارونما مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران در هفته‌ی اول 5 میلی‌گرم روزانه و سپس از هفته‌ی دوم تا انتهای ماه سوم 15 میلی‌گرم روزانه در دوز منقسم آریپیپرازول و یا دارونما دریافت کردند. ارزیابی وضعیت بیماران به وسیله‌ی مقیاس‌های PANSS، همیلتون ، MMSE، CGI-S صورت گرفت. همچنین عوارض جانبی به کمک مقیاس‌هایAIMS ، SARS و BARS سنجیده شد. و نتایج آماری با معنادار تلقی گشت. نتایج: : نتایج مطالعه حاضر نشان داد نمره خرده مقیاسهای مثبت، منفی، عمومی و نمره مقیاس کل PANSS در گروه آریپیپرازول در مقایسه با دارونما در طی مطالعه به طور بارزی کاهش و نمره MMSE افزایش پیدا کرد. به طوری که در اکثر موارد بهبود در مقیاسهای اشاره شده از انتهای هفته دوم مطالعه شروع و تا انتهای ماه دوم ادامه یافت. همچنین بیماران در گروه آریپیپرازول در طی مطالعه نمره مقیاسهای AIMS به طور بارزی از انتهای هفته دوم کاهش و تا انتهای مطالعه ادامه یافت و همجنین تفاوتی بین دو گروه در روند تغییرات نمره BARS گزارش نگردید. بحث: نتایج مطالعه حاضر نشان داد اضافه نمودن آرپیپرازول به رژیم درمانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن با دوز 15 میلیگرم در روز به مدت 12 هفته موجب بهبود در غلایم اسکیزوفرنیا و علایم افسردگی می گردد بدون آنکه موجب بروز عارضه جانبی خطرناک و یا بدتر شدن سایکوز بیماران گردد. Abstract Assessing the efficacy and safety of adding aripiprazole to treatment regimen of patients with chronic schizophrenia: double-blind randomized clinical trial with placebo control during 3 mounths. Introduction: aripiprazole shows functional selectivity at the D2 receptor, acting as a silent antagonist of some subpopulations of D2 receptors but as a high-efficacy partial agonist (intrinsic activity = 75%) of other D2-receptor subpopulations. The purpose of this study was to examine the efficacy and safety of aripiprazole as an adjunctive treatment to antipsychotics in patients with chronic schizophrenia. Method: in the present double-blind clinical trial 51 patients with chronic schizophrenia were studied. patients received 5 mg.day memantine in first week then increased into 15 mg.day divided q8h or placebo in 3 divided doses in a day for towelve weeks. Evaluation of patients’ status was done by using the scales of PANSS, MMSE, Hamilton, and CGI-S. Adverse events were also measured by AIMS, BARS, and SARS scales. Statistical results with Pvalue<0.05 were considered as significant. Results: Based on the results of the present study, the trend of changes in the positive and negative scores of PANSS subscale between the Aripiprazole group and placebo group was significant. Also, aripiprzole treatment was associated with significantly improved cognitive test scores compared with the placebo control treatment. Conclusion: Adjunctive aripiprazole treatment improve possetive and negative symptom, cognitive functioning and depression sympyom in patients with chronic schizophrenia in the present study. Memantine, howGever, was tolerated well in patients.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: schizophrenia, aripiprazole, positive and negative symptom, cognitive symptom اسکیزوفرنیا، آریپیپرازول، مقیاس علایم مثبت و منفی، علائم شناختی.
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 08:42
Last Modified: 09 Jan 2019 08:42
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4185

Actions (login required)

View Item View Item