بررسی تاثیر رزوواستاتین درحفاظت از کاردیومیوپاتی حاد ایجاد شده از آنتراسایکلین ها

اسماعیلیان, جمیل (2018) بررسی تاثیر رزوواستاتین درحفاظت از کاردیومیوپاتی حاد ایجاد شده از آنتراسایکلین ها. Post-Doctoral thesis, دانشکدده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و هدف : آنتراسیکین از دسته داروهای توپو ایزومراز شایع ترین داروهای استفاده شده در کموتراپی سرطان پستان هستند . ما در این مطالعه به بررسی تاثیر داروهای رززواستاتین بر روی محافظت قلبی در بیماران مبتلا به کانسر پستان تحت درمان با آنتراسیکلین پرداختیم. مواد و روش: این مطالعه به صورت single blind و با استفاده از پلاسبوبر روی 83 خانم مبتلا به سرطان پستان تازه تشخیص داده شده که به صورت تصادفی به دوگروه تقسیم شدند دریک گروه رززواستاتین (41نفر) داده شد و گروه دیگر به عنوان شاهد (42 نفر) درنظر گرفته شدند .بررسی های اکوکاردیوگرافی قبل از شیمی درمانی و مجددا 6 ماه بعد از شیمی درمانی انجام شد و میزان تروپونین 1 یک ماه بعد از شیمی درمانی اندازه گیری شد. نتایج : هیچ گونه تفاوت مشخصی بین LVEF پایه در دو گروه مشاهده نشد. LVEF به طور آشکاری در پایان مطالعه در گروه شاهد در مقایسه با حالت پایه کاهش یافت اما در گروه مورد تفاوت اشکاری دیده نشد (P:0.008). گذشته از آن، افزایش آشکاری در LVESV, LA diameter and E/e' ratio2 و 4 حفره ای (P: 0.019, 0.024, <0.001 0.021) و کاهش اشکاری درvelocity e' و s'( P: < 0.001 and 0.006) در گروه شاهد در پایان مطالعه در مقایسه با گروه مورد دیده شد . همچنین GLS 3 حفره ای گروه شاهد در قیاس با گروه مورد تمایل به معناداری داشت. (P: 0.071). LVEDV 2 و 4 حفره ای و همچنین GLS 2 و 4 حفره ای و گلوبال بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت آشکاری نداشت (P=0.678, 0.491, 0.995, 0.513 & 0.225). نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که استفاده از رززواستاتین دارای فواید پروفیلاکتیک در حفظ فانکشن سیستولیک و دیاستولیک در خانمهای مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با آنتراسیکلین می باشد. Introduction: Anthracycline (ANT) is a topoisomerase-interacting agent that has been considered to be among the most active agents for the treatment of breast cancer. We investigated the efficacy of carvedilol in the prevention of ANT-induced cardiomyopathy. Method and materials: In this randomized, single-blind, and placebo-controlled study, 83 women with a newly diagnosed breast cancer for which ANT therapy was planned were randomly assigned to either a group receiving rosuvastatin (n=41) or placebo (n=41). Echocardiography studies were performed before chemotherapy and at 6 months after randomization. Additionally, troponin I was measured one month after the initiation of chemotherapy. esult: There was no significant difference in baseline LVEF between two groups (P Value: 0.829 and 0.600, respectively). LVEF was significantly reduced in control group at the end of the study compared with baseline values. However, it did not show any significant difference in the intervention group (P Value: 0.008).Furthermore, there was significant increase in four and two chamber LVESV, LA diameter and E/e' ratio (P Value: 0.019, 0.024, <0.001 and 0.021, respectively) and significant decrease in e' and s' velocities at the end of the study in the control group compared with rosuvastatin group (P Value: < 0.001 and 0.006, respectively) there was a trend toward higher decrease in three chamber GLS in control group compared with rosuvastatin group (P Value: 0.071, respectively). However, difference in four and two chamber LVEDV and four, two and global GLS changes between the two groups was not statistically different (P Value: 0.678, 0.491, 0.995, 0.513 and 0.225, respectively). Troponin level did not show statistically significant difference between two groups. Conclusion: Our study showed that use Rosuvastatin has prophylactic benefits in maintaining systolic and diastolic function in women with breast cancer treated by Anthracycline

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Uncontrolled Keywords: Rosuvastatin, cardiotoxiciyty, anthracyclyn رزوواستاتین ، کاردیوتوکسیسیتی، انتراسایکلین
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 05:25
Last Modified: 09 Jan 2019 05:25
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4166

Actions (login required)

View Item View Item