تعیین کارایی و ایمنی اضافه نمودن ویتامین د به رژیم درمانی استاندارد در کودکان 7 تا 13 سال بدون کمبود ویتامین د بر مهارت های اجتماعی و رفتاری و وضعیت رشد: 12 هفته کارآزمایی Assessing the efficacy and safety of adding vitamin D to treatment regimen of 7-13 years child patient with without vitamin D deficiency: randomized clinical trial with control group

یوسفی, پانیذ (2018) تعیین کارایی و ایمنی اضافه نمودن ویتامین د به رژیم درمانی استاندارد در کودکان 7 تا 13 سال بدون کمبود ویتامین د بر مهارت های اجتماعی و رفتاری و وضعیت رشد: 12 هفته کارآزمایی Assessing the efficacy and safety of adding vitamin D to treatment regimen of 7-13 years child patient with without vitamin D deficiency: randomized clinical trial with control group. Doctoral thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

Assessing the efficacy and safety of adding vitamin D to treatment regimen of 7-13 years child patient with psychiatric disorder without vitamin D deficiency: randomized clinical trial during 45 day Introduction: The causes of attention deficient/ hyper activity disorder (ADHD) is still unknown. Some studies have shown the relationship between ADHD and effects of vitamin D. biological functions of vitamin D relevant to cognition and behavior. There is ample biological evidence to suggest and important role for vitamin D in brain development and function. There are linkages between vitamin D deficiency and brain function disorder. So we aimed to assess the efficacy and safety of adding vitamin D in to the treatment regimen of child patient with ADHD. Method: In the present randomized clinical trial 38 child 7-13 years with psychiatric disorder were studied. Patients in vitamin D group received 400-600 IU vitamin D in a day for 45 days. Evaluation of patients status was done by using the scale SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire), conners parent Rating scale, rutter Questionnaire of bihavioral disorder and CGAS. Growth were also measured by BMI, Z score height and Gomez scales. Statistical result with p Value<0/05 were considered as significant. Results: based on results of the present study, the trend of changes in the rotter and SDQ scales between vitamin D group and control group was not statistically significant. Also there was no significant difference between the change in the score of cognitive/inattention and oppositional index of conners. However all scales score at base line were higher in the vitamin D group, but changes in the hyper activity and ADHD index of conners between two group were reported to be significant. Conclusion: Adjunctive vitamin D treatment improved hyper activity and ADHD index and Z score height and Gomez scales in children with ADHA and ADHD with bipolar disorder. بررسی کارآیی ایمنی اضافه نمودن ویتامین د به رژیم درمانی کودکان 7 تا 13 سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی بدون کمبود ویتامین د: یک کارآزمایی بالینی تصادفی به مدت 45 روز مقدمه: علت اختلال کم توجهی/بیش فعالی (ADHD) هنوز ناشناخته است. بعضی از مطالعات ارتباط بین ADHD و اثر ویتامین د را نشان می دهند. فعالیت بیولوژیکی ویتامین د با شناخت و رفتار در ارتباط است. بررسی های بیولوژیکی زیادی نقش مهمی را برای ویتامین د در توسعه و عملکرد مغز بیان می کنند. ارتباطی بین کمبود ویتامین د و اختلال در عملکرد مغزی وجود دارد. بنابراین ما تصمیم به ارزیابی اثر بخشی و ایمنی اضافه نمودن ویتامین د به رژیم درمانی کودکان با اختلال ADHD گرفتیم. روش کار: در این آزمون بالینی 38 کودک 13-7 سال مبتلا به اختلالات بیش فعالی و بیش فعالی همراه دوقطبی مورد مطالعه قرار گرفتند. کودکان در گروه ویتامین د روزانه 600-400 واحد ویتامین د به مدت 45 روز دریافت کردند. وضعیت هر دو گروه بیماران با کمک مقیاس های راتر(پرسشنامه مشکلات رفتاری)، SDQ (پرسشنامه توانایی و مشکلات)، کانرز والدین و CGAS بررسی شد. همچنین رشد در دو گروه کودکان با کمک مقیاس های گومز، BMI و Z score قد سنجیده شد. نتایج: بر اساس نتاج به دست آمده، تغییرات مقیاس راتر و SDQ در بین گروه ویتامین د و گروه کنترل معنی‌دار نبود. همچنین تغییر معنی داری در خرده مقیاس های پرخاشگری و مشکل شناختی/عدم توجه کانرز در طی مطالعه ایجاد نشد. با وجود اینکه نمره تمام خرده مقیاس ها در ابتدا در گروه ویتامین د بیشتر از گروه کنترل بود، اما تغییر معنی داری در خرده مقیاس های بیش فعالی/تکانشگری و ایندکس ADHD ایجاد شد. تغییرات در مقیاس های گومز و Z score قد نیز در 45 روز مطالعه معنی دار بود. نتیجه گیری: اضافه کردن ویتامین د به رژیم درمانی کودکان بیش فعال و بیش فعال به همراه دوقطبی، باعث بهبود در خرده مقیاس های بیش فعالی/تکانشگری و ایندکس ADHD و مقیاس های رشد گومز و Z score می شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: بیش فعالی، ویتامین د، مقیاس کانرز والدین ADHD, vitamin D, conners parent Ratting scale
Subjects: R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 05:20
Last Modified: 09 Jan 2019 05:20
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4156

Actions (login required)

View Item View Item