تأثیر دی هیدرو اپی آندروسترون (DHEA )بر پاسخدهی به درمان تحریک تخمک گذاری در سیکل IVF درخانم های نابارور با کاهش ذخیره تخمدان: (مطالعه کارآزمایی بالینی قبل و بعد)

فرشید فر, بهار (2018) تأثیر دی هیدرو اپی آندروسترون (DHEA )بر پاسخدهی به درمان تحریک تخمک گذاری در سیکل IVF درخانم های نابارور با کاهش ذخیره تخمدان: (مطالعه کارآزمایی بالینی قبل و بعد). Post-Doctoral thesis, دانشکدده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه:یکی از معضلات در زمینه نازایی کاهش زودرس ذخیره تخمدان است که با افزایش سن زنان برای بچه دار شدن به شیوع آن افزوده شده است. متاسفانه درمان‌های محدودی برای آن وجود دارد و این زنان فرصت محدودی برای باردارشدن با تخمک‌های خودشان دارند که یکی از آنها استفاده از داروهای آندروژنی مثل دی هیدرو اپی آندروسترون (DHEA) قبل شروع سیکل‌های تلقیح داخل آزمایشگاهی جهت افزایش ذخیره تخمدان و بهبود نتیجه بارداری می‌باشد. ما در این مطالعه در صددیم اثر این دارو در بیماران با ذخیره پایین تخمدان در سنین زیر و بالای 35 سال از نظر میزان پاسخدهی AMH به این دارو مقایسه کنیم و ببینیم آیا استفاده از آن در سنین پایینتر منجر به بالارفتن بیشتری در میزان AMH و بهبود نتیجه سیکل‌های ناباروری می‌شود ؟ روش کار:این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که روی بیماران نابارور با پاسخ ضعیف تخمدان که به بیمارستان امام خمینی ساری در سال 1396 جهت شروع سیکل تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم-انتقال جنین( Intra cytoplasmic Sperm Injection- Embryo Transfer) ICSI_ET)) مراجعه کرده‌اند، انجام شد . فرم اطلاعاتی شامل اطلاعات دموگرافیک و بالینی و آزمایشگاهی بود.تعداد نمونه با توجه به مطالعات قبلی 35 نفر در نظر گرفته شد. مداخله به این صورت بود که به مدت 6 هفته قرص دی هیدرو اپی آندروسترون (DHEA, Puritan pride,USA, Tab 25mg, TDS) قبل از شروع سیکل ICSI-ET دریافت کردند و سپس تحت سونوگرافی واژینال جهت شمارش فولیکولهای انترال در هر دو تخمدان در روز سوم قاعدگی قرار گرفتند و آزمایش خون جهت تعیین مقدار آنتی مولرین هورمون AMH آنجام شد و سپس تحت پروتکل GnRH Antagonist قرار گرفتند و وقتی دو یا بیشتر فولیکول‌ها به سایز mm 17 و بیشتر رسیدند آمپول HCG10000 واحدتزریق شده و بازیافت تخمک 34-36 ساعت بعد انجام شد .ICSI با روش سنتی انجام شد .حمایت لوتئال از روز انتقال جنین شروع شد و بیماران شیاف واژینال سیکلوژست دریافت کردند و در صورت حاملگی مثبت ، حمایت لوتئال تا 12 هفته حاملگی ادامه یافت . متغیرهای قابل اندازه گیری شامل: میزان آنتی مولرین هورمون ،تعداد فولیکولهای آنترال در روز سوم قاعدگی و افزایش آن، تعداد و کیفیت تخمک و جنین و حاملگی بالینی و میزان لانه گزینی ومیزان سقط بوده است. نتایج:در این مطالعه در مجموع 35 بیمار وارد مطالعه شدند میانگین سنی بیماران در این مطالعه 20/5 ± 24/36 سال بوده است که 27 مورد از نوع نازایی اولیه (1/77 %) و 8 مورد (9/22 %) از نوع نازایی ثانویه بوده است. میانگین AMH بعد از مصرف DHEA در مقایسه قبل از مصرف DHEA به طور معنی داری افزایش یافت (P=0.02) تعداد فولیکول های انترال بعد از مصرف DHEA در مقایسه قبل از مصرف DHEA به طور معنی داری افزایش یافت (0.0001 >p) و در هر دو مورد پس از بعد از مصرف DHEA بیشتر بوده است.متوسط AMH پس از DHEA در دو گروه سنی(کمتر و مساوی 35 سال و بیشتر از 35 سال) از منظر آماری معنی دار نبود(P=0.1) البته این موضوع در خصوص تعداد فولیکول های انترال از منظر آماری برجسته بود.(0.03 =p). که در سن کمتر مساوی 35 سال بیشتر بوده است. نتیجه گیری: نتایج مطالعه ی حاضر نشان داده است که میانگین AMH بعد از مصرف DHEA نسبت به قبل از مصرف DHEA از منظر آماری تفاوت معنی دار داشت و افزایش درتعداد فولیکول های انترال از منظر آماری در سنین زیر 35 سال برجسته و بیشتر بود هم چنین این موضوع در شاخص توده ی بدنی کمتر مساوی25( kg/m2 )بیشتر و معنی دار بوده است. در بررسی های انجام شده نشان داده شد که احتمال رخداد بارداری در زنان با BMI کمتر، بیشتر بوده است. رخداد بارداری در مطالعه ی ما 3/34 % بوده است و می توان نتیجه گیری نمود که احتمالا مکمل DHEA در زنان با ظرفیت تخمدانی ناکافی باعث بهبود و پیش آگهی IVF و پارامترهای دیگر می شود.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Uncontrolled Keywords: دی هیدرو اپی آندروسترون. ذخیره پایین تخمدان، آنتی مولرین هورمون. نازایی. : Dihydroepiandrosterone, Low ovarian reserve, anti-mullerian hormone, Infertility
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 05:29
Last Modified: 09 Jan 2019 05:29
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4150

Actions (login required)

View Item View Item