بررسی اثر مکمل منیزیوم خوراکی در کنترل آسم A Study of the Impact of Magnesium Supplements on Asthma Control

محمودی, بابک (2018) بررسی اثر مکمل منیزیوم خوراکی در کنترل آسم A Study of the Impact of Magnesium Supplements on Asthma Control. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

زمینه و هدف : آسم یکی از بیماری‌های شایع است که شیوع آن رو به افزایش می باشد. امروزه در مطالعات مختلف ارتباط بین منیزیم و آسم مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی اثر منیزیوم خوراکی در کنترل آسم انجام شد. مواد و روش کار : این مطالعه یک مطالعه کلینیکال ترایال duble blind – matched placebo –controlled randomize trial بود که بر روی بیماران 18-60 ساله مبتلا به آسم شدید مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی ریه بیمارستان امام خمینی‌ شهر ساری انجام شد. بیماران با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه کنترل (عدم دریافت مکمل منیزیوم) و گروه مکمل منیزیوم قرار گرفته و به‌صورت نگه‌دارنده تا 8 هفته روزانه مکمل منیزیم یا دارونما استفاده گردید. در آغاز مطالعه و در هفته‌های 4 و 8 و 12 میزان FVC، FEV1، FEV1/FEC و امتیاز ACT اندازه‌گیری شده و در 2 گروه با یکدیگر مقایسه گردیدند. یافته ها : 40 بیمار در 2 گروه 20 نفره مورد مطالعه قرار گرفتند که شامل 15 مرد (5/37 درصد) و 25 زن (5/62 درصد) بودند پس از مداخله دارویی، میزان بهبود FEV1/FVC در گروه مصرف کننده منیزیم بتدریج افزایش یافته و در هفته 12 به شکل معناداری بیشتر از گروه پلاسبو بود. همچنین میزان بهبود FEV1 به تنهایی در هفته 8 و 12، در گروه مصرف کننده منیزیم به شکل معناداری بیشتر از گروه پلاسبو بود. در هفته 4 هم این میزان بیشتر بود اما معنادار نشد. براساس پیک فلومتری نیز پس از مداخله، میزان بهبود پیک در گروه منیزیم در هفته 12 نسبت به هفته های قبل بیشتر بود. هم چنین بهبودی در گروه منیزیم تا حد زیادی بیشتر از گروه پلاسبو بود، اگرچه معنادار نبود. همچنین براساس نمره FVC، میزان بهبودی در گروه مصرف کننده منیزیم در هفته های 4 و 12 برتری معناداری نسبت به گروه پلاسبو نداشت، با این حال فراوانی بهبودی در گروه مصرف کننده منیزیم در هفته 8 به شکل معناداری بیشتر از گروه پلاسبو بود. میزان ACT نیز در گروه منیزیم، در همه هفته ها نسبت به 4 هفته قبل از آن، افزایش معناداری داشت. نتیجه گیری : در مجموع، از داده هاي مطالعه حاضر ميتوان چنين نتيجه گرفت كه مكمل خوراكي منيـزيم در بهبـود عملكرد ريه و نتايج تست اسپيرومتري بيماران مبتلا بـه آسم متوسط و شدید سودمند مي باشد. هم چنین این ماده سبب بهبود علائم و نشانه های بالینی این بیماری، در بیماران می گردد. A Study of the Impact of Magnesium Supplements on Asthma Control Objective: Asthma is a common respiratory disease. And its prevalence is growing. In the recent studies, the relationship between the magnesium and asthma has been more considered; hence, the present research has aimed to study the impact of magnesium on asthma control. Methodology: the study is a Randomized double blind placebo control trial, which has been conducted on the asthmatic patients of the lung centre of Imam Khomeini Hospital, aged 18-60. The patients have been divided into two groups: group one consisting of those who did not have magnesium supplementations intake and group two including those who have taken magnesium supplement daily for 8 weeks as a maintenance therapy. In the beginning and during the weeks 4, 8 and 12, FVC, FEV1, FEV1/FEC and ACT have been measured and compared in the two groups. Findings: 40 patients have been studies in two groups, each consisting of 20 people: 15 men (37.5 percent) and 25 women (62.5 percent). After taking the medication, the improvement rate of FEV1/FVC has been gradually increased in group2 and was significantly higher than group1 (taking placebo) in the week 12. It was also higher in week 4 but not significantly. In addition, the cure rate of group 2 was almost higher the group1 (the placebo group), however, it was not significant. Moreover, according to FVC ratio, in weeks 4 and 12, the cure rate of the group taking magnesium was not significantly higher than the one taking placebo; however, their cure rate was significantly higher in the 8th week. The ACT ratio of group2 has also significantly increased in comparison to it in 4 weeks before the beginning of the study. Conclusion: overall, the results of the present research indicate that the magnesium supplement is helpful in improving the lung function and the results of the spirometry test of patients suffering from asthma. It also treats the clinical symptoms of this disease in patients.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Uncontrolled Keywords: آسم، مکمل منیزیم، اسپیرومتری asthma, magnesium supplement, spirometry.
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 05:29
Last Modified: 09 Jan 2019 05:29
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4149

Actions (login required)

View Item View Item