بررسی اثر آموکسی سیلین در درمان اوتیت مدیای حاد در کودکان 6 ماه تا 6 ساله مراجعه کننده به مطب فوق تخصص عفونی اطفال در سال 1395

طلایی, انسیه (2018) بررسی اثر آموکسی سیلین در درمان اوتیت مدیای حاد در کودکان 6 ماه تا 6 ساله مراجعه کننده به مطب فوق تخصص عفونی اطفال در سال 1395. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

English Abstract: Background: Acute otitis media (AOM) is most common illness in early childhood. Recommendations vary regarding immediate antimicrobial treatment versus watchful waiting for children younger than 2 years of age with AOM. The aim of this study was to evaluate the effect of amoxicillin on the treatment of AOM in children aged 6 months to 6 years old referring to Pediatric Infectious Disease Clinic between March 2017-2018 Materials and methods: In this randomized clinical trial, patients were randomly assigned to two groups. For the first group, 80 mg/kg/day amoxicillin Farabi [Pharmaux BD] for 10 days was given and the second group was followed and monitored without antibiotic therapy. Before the treatment and after 72 hours, the signs and symptoms of the patient were recorded on the checklist. After one month and three months after the first visit, middle ear effusion and the frequency of acute otitis media were recorded. Results: Of 396 patients, 199 (50.3%) were male and 197 (49.7%) were female. The response rate was 73% in the case group and 44% in the control group (p <0.01). After a month after initiation of treatment, 61% (32%) in antibiotic group and 70 (34%) in the control group had middle ear effusion (p>0.05). After a month after initiation of treatment, 61% (32%) in antibiotic group and 70 (34%) in the control group had recurrences (p >0.05). After 3 month after initiation of treatment, 15% (8%) in antibiotic group and 28 (13%) in the control group had recurrences (p<0.05). The adverse drug reactions in the antibiotic group was higher than the control group (11% vs. 3%; p <0.01). Discussion: The present study showed that standard antibiotic therapy in children with AOM plays an important role in improving clinical symptoms and watchful waiting care in our society where children are not vaccinated against pneumococcus and proper immunization against Hemophilus influenzae is not significant. Despite the higher side effects, which does'nt prevent antibiotic prescription, children aged 6 months to 6 years with AOM benefit from antibiotic treatment. Keyword: Acute otitis media, Children, Amoxicilin مقدمه: عفونت حاد گوش میانی Acute Otitis Media(AOM) در اوایل دوران کودکی بسیار شایع است. توصیه های مربوط به درمان فوری ضدباکتریایی در مقایسه با انتظار مراقبتی کودکان زیر 2 سال مبتلا به AOM متفاوت است. هدف از این مطالعه بررسی اثر آموکسی سیلین در درمان AOM در کودکان 6 ماه تا 6 ساله مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصص عفونی اطفال در سال 1396-1395 بود. روش اجرا: در این کارآزمایی بالینی تصادفی بیماران با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. جهت گروه اول mg/kg/day 80 سوسپانسیون آموکسی سیلین شرکت فارابی با نام تجاری "فاراموکس بی دی" و بعضا mg/kg/day 80 (با احتساب آموکسی سیلین) از سوسپانسیون کوآموکسی کلاو شرکت فارابی با نام تجاری "فارمنتین بی دی" به مدت 10 روز داده شد و گروه دوم بدون درمان آنتی بیوتیکی و همراه با نظارت و بررسی علائم و درمان علامتی پیگیری شدند. قبل از شروع درمان و 72 ساعت بعد علائم بیمار در چک لیست ثبت شد. پس از یک ماه و سه ماه از ویزیت اول، وجود مایع در گوش میانی و دفعات ابتلا به AOM در دو گروه از بیماران مورد مطالعه ثبت شد. نتایج: از مجموع 396 نفر، 199 نفر (3/50%) پسر و 197 نفر (7/49%) دختر بودند. میزان پاسخ به درمان (اصلاح علایم بالینی و شواهد درگیری گوش میانی) در کودکان مورد مطالعه، در گروه مورد %73 و در گروه شاهد %44 مشاهده شده است (01/0>p). بعد از یک ماه از شروع درمان، در گروه آنتی‌بیوتیکی، 61 نفر (%32) و در گروه نظارتی، 70 نفر (%34) افیوژن گوش میانی داشتند (05/0< p). بعد از یک ماه از شروع درمان اولیه، در گروه آنتی‌بیوتیکی، 61 نفر (%32) عود مجدد AOM و در گروه نظارتی، 70 بیمار (%34) عود داشتند (05/0< p). 15 نفر (%8) در گروه آنتی‌بیوتیکی و 28 نفر (%13) در گروه نظارتی، بعد از 3 ماه از شروع درمان اولیه عود داشتند (05/0>p). میزان عوارض جانبی دارویی در گروه آنتی‌بیوتیکی بیشتر از گروه نظارتی (%11 در مقابل %3؛ 01/0> p). بحث: مطالعه حاضر نشان داد که درمان آنتی بیوتیکی استاندارد در کودکان مبتلا به AOM نقش مؤثری در بهبود علائم بالینی دارد و درمان مراقبت و انتظار در جامعه ما ، که اغلب کودکان علیه پنوموکوک واکسینه نبوده و میزان ایمنی آنها علیه هموفیلوس آنفلونزا به درستی مشخص نمی باشد، معنادار نیست. و علیرغم عوارض دارویی بیشتر که مانع تجویز آنتی بیوتیک نمی شود، کودکان 6 ماهه تا 6 ساله مبتلا به اوتیت مدیای حاد از درمان آنتی بیوتیکی سود می برند. واژگان کلیدی: اوتیت مدیای حاد، کودک، آموکسی سیلین.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Uncontrolled Keywords: اوتیت مدیای حاد، کودک، آموکسی سیلین : Acute otitis media, Children, Amoxicilin..
Subjects: R Medicine > RJ Pediatrics > RJ101 Child Health. Child health services
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 05:31
Last Modified: 09 Jan 2019 05:31
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4144

Actions (login required)

View Item View Item