بررسی ارتباط پلی مورفیسم Tumor protein p53 at codon 72(rs1042522) با بیماریهای عروق کرونر قلب

مظفری, امیر (2018) بررسی ارتباط پلی مورفیسم Tumor protein p53 at codon 72(rs1042522) با بیماریهای عروق کرونر قلب. Doctoral thesis, دانشکدده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: مطالعات نشان داده است که یک پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ) SNP ( رایج در ژن سرکوب کننده تومور P53 واقع در ( کدون 27 rs1042522 ( با افزایش خطر ابتلا به سرطانهای ریه، نازوفارنکس، دهان، پروستات و کولورکتال ارتباط دارد. شواهدی از نقش این پلی مرفیسم در تنگ شدگی لومن عروق پس از آنژیوپلاستی وجود دارد. مطالعاتی که به بررسی این SNP در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر ) CAD ( پرداخته اند در یک راستا نبوده و با توجه به نقش تفاوت نژادی و جغرافیایی جهش های ژنی، این پژوهش، تأثیر پلی مورفیسم ژن P53 بر بروز بیماری عروق کرونر را بررسی نمود روش ها: در این مطالعه مورد شاهدی ما توزیع ژنوتیپ - Arg72Pro را در 96 بیمار با CAD ثبت شده توسط آنژیوگرافی، در مقایسه با 38 فرد سالم مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا )س( به وسیله روش PCR-RFLP بررسی نمودیم. یافته ها: فراوانی مردان و زنان در گروه مورد بترتیب 4695 % و 5.99 % و در گروه شاهد به ترتیب 4597 % و 5493 % بود. شیوع دیابت و فشار خون در بیماران به ترتیب 5596 % و 5698 % بود. توزیع ژنوتیپ های Pro/Pro ، Arg/Arg و Arg/Pro در گروم 4 % و 48 % بوده است که ژنوتیپ پرولین در گروه بیماران فرکانس ،%. 7599 % و 5894 % و در گروه شاهد: 594 ،% مورد: 8.96 بالاتری داشته است ) p<0.05 (. بین ژنوتیپ ها و خصوصیات دموگرافیک و بالینی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: وجود ژنوتیپ پرولین در کدون 27 ژن P53 ممکن است ریسک بروز بیماری های عروق کرونر را افزایش دهد. کلمات کلیدی: بیماری های عروق کرونری، CAD ، پلی مورفیسم ، P53

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: بیماری های عروق کرونری، CAD ، پلی مورفیسم ، P53
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 07 Jan 2019 10:22
Last Modified: 07 Jan 2019 10:32
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4135

Actions (login required)

View Item View Item