بررسی و مقایسه مکانیسم سمیت ژنتیکی سولفات مس و نانو مس در لنفوسیت های خون انسانی به روش میکرونوکلئوس Evaliuation and comparison of mechanism of copper sulfate and nano-copper induced genotoxicity in human blood lymphocyte by micronucleus assay

تصدیقی ثانی, امیر محمد (2018) بررسی و مقایسه مکانیسم سمیت ژنتیکی سولفات مس و نانو مس در لنفوسیت های خون انسانی به روش میکرونوکلئوس Evaliuation and comparison of mechanism of copper sulfate and nano-copper induced genotoxicity in human blood lymphocyte by micronucleus assay. Doctoral thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

Evaluation and comparison of mechanism of copper sulfate and nano-copper induced genotoxicity in human blood lymphocyte by micronucleus assay Abstract: Background and purpose: copper is being used as a metal in machines, construction, transportation, military weapons and nano oxide particle are being used in different skin care product, lubricant, oil, polymers, metal cover, plastic, ink, and … Studies shows that both of copper sulfate and nano oxide copper are involved in creation of cellular genotoxicity and DNA damage. Method: blood sample from a donor was taken in order to Comparison the genotoxicity has been created and oxidative test in Lymphocyte and divided to ten group: control, cisplatin, copper (10, 25, 50, 100) nm, and nano oxide copper (10, 25, 50, 100) were incubated for 24 hours. Result: incubation blood sample with copper sulfate and nano oxide copper totally increase the number of micronucleus in lymphocyte and the most micronucleus created was observed in 100(nm) and minimum number of micronucleus was observed in (10)nm. Also in recipient group of copper sulfate and nano oxide copper lipid peroxidation marker (MDA) had valuable increase and the glutathione marker decreased. Keyword: genotoxicity, micronucleus, copper, nano oxide copper, oxidative stress سابقه و هدف: مس به عنوان یک فلز در ماشین آلات و نانوذرات مس دارای اثرات آنتی میکروبیال و آنتی اکسیدان دارند و در محصولات مختلف مراقبت از پوست، و ... مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات نشان داده اند که هم سولفات مس و هم نانوذرات اکسید مس در ایجاد سمیت ژنتیکی سلول ها و اسیب به DNA سلولی نقش دارند ، بنابراین در این مطالعه به مقایسه سمیت ژنتیکی ایجاد شده توسط سولفات مس و نانوذرات اکسید مس و بررسی تست های اکسیداتیو سلولی پرداخته شد. مواد و روش ها: نمونه خونی گرفته شده از یک داوطلب برای مقایسه سمیت ژنتیکی ایجاد شده در لنفوسیت های خونی به 10 گروه کنترل،سیس پلاتین (12میکرومولار) ، غلظت های مختلف مس (10,25,50,100)nm و نانومس (10,25,50,100)nm برای 24 ساعت انکوبه شدند. سپس جهت ارزیابی تولید میکرونوکلئوس در لنفوسیت های دوهسته ای مهار شده در سیتوکینز، نمونه های خونی با ماده محرک میتوز کشت داده شد. همچنین جهت بررسی نقش استرس اکسیداتیو، پارامتر های استرس اکسیداتیو نظیر ارزیابی گلوتاتیون سلولی و لیپید پراکسیداسون مورد بررسی قرار گرفت. میانگین نمونه ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANOVA (post test: Tukey)، با هم مقایسه شد. یافته ها: تعداد ریز هسته ایجاد شده در مس و نانو اکسید مس مربوط به بیشترین غلظت آن (100)nmها با p<.001 و کمترین تعداد ریز هسته ایجاد شده مربوط به کمترین غلظت آن ها (10)nm با p<.05می باشد، همچنین در گروه دریافت کننده مس و نانومس مارکر استرس اکسیداتیو(لیپید پراکسیداسیون) با p<.001 به طور معنا داری افزایش و میزان گلوتاتیون با p<.001 کاهش یافت. استنتاج: سمیت ژنتیکی نانواکسید مس بیشتر از فرم سولفات مس می باشد و باتوجه پراکندگی و گستردگی ذرات نانو و مواجه ی بیشتر انسان با ذرات آن لزوم محافظت انسان و کنترل ذرات نانو اکسید مس در محیط های آلوده ضروری می باشد. کلمات کلیدی: سمیت ژنتیکی- میکرونوکلئوس- مس- نانومس- استرس اکسیداتیو

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای داروسازی
Uncontrolled Keywords: سمیت ژنتیکی- میکرونوکلئوس- مس- نانومس- استرس اکسیداتیو : genotoxicity, micronucleus, copper, nano oxide copper, oxidative stress
Subjects: R Medicine > RS Pharmacy and materia medica
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 07 Jan 2019 10:50
Last Modified: 20 Feb 2019 09:27
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4134

Actions (login required)

View Item View Item